Lekbestuur

← Terug na indeks
  • Lekbestuur beïnvloed weipatrone

    Ek voer Voermol Supermol aan my eerstekalfverse teen aanbevole inname van 1.2 kg per dag maar as gevolg van praktiese oorwegings sit ek 2.4 kg op Maandae en Woensdae en 3.6 kg op Vrydae uit. Ek sien egter dat die verse op die drie dae by die lekbakke staan tot dit leeg is en gevolglik die ander twee dae geen lek het nie. Is hierdie 'n wenslike situasie en hoe gaan dit op die prestasie van die verse reflekteer? 'n…