Swak lampersentasie

← Terug na indeks
  • Ram by lakterende ooie

    Kan ek ‘n ram by die ooie laat loop na hulle lammers gehad het want ek het ‘n baie klein plasie. Die lammers is nou 3 weke oud. Die ram is huidiglik in ‘n klein kampie. Die ander ooie is almal dragtig en lam nou tot einde Oktober. Kan hy vir so lank toe bly? Sal hy nie stres nie? Hoe groot kamp moet hy hê? Sal hy nie spring om by die ooie uit te kom nie? Die ooie…
    • Resorpsies en aborsies by ooie

      Toe ons die ooie geskandeer het was die meeste ooie dragtig maar toe hulle moes lam het ‘n groot persentasie van die ooie nie gelam nie. Wat is moontlike oorsake? Ek het groot finansiële verliese gely!