Embrio's

← Terug na indeks
  • Resorpsies en aborsies by ooie

    Toe ons die ooie geskandeer het was die meeste ooie dragtig maar toe hulle moes lam het ‘n groot persentasie van die ooie nie gelam nie. Wat is moontlike oorsake? Ek het groot finansiële verliese gely!
    • Interspesies vervoer van embrio

      'n Leser vra of 'n beesfetus vir 'n kort tydperk in 'n skaap ingeplant kan word en daarna weer in 'n koei oorgeplant kan word om verder te ontwikkel. Een van ons kundiges help.