Analise

← Terug na indeks
  • Belangrikheid van Totale Verteerbare Voedingstowwe (TVV) van ‘n voer

    Hoe belangrik is die TVV van 'n voer?
    • Inligting oor die analise van veevoere

      Ons studente van die Pothefstroom landboukollege het inligting nodig oor die volgende onderwerp: Die chemiese analise van veevoere. Die vrae wat ons moet kan beantwoord sluit die volgende in: Hoekom is dit nodig dat voerbestanddele geanaliseer word? Watter metodes word gebruik? Wat is die waarde en die betekenis van die toetse? Enige inligting oor die onderwerp sal baie waardeer word.