Verse

← Terug na indeks
  • Kuddebestuur voor die dekseisoen

    Hoe berei ek my verse, koeie en bulle voor vir die dekseisoen?
    • Gebruik van pelvismetings vir seleksie

      My skoonpa het ‘n stuk grond waarop hy huidiglik nie meer boer nie. Ek oorweeg om die plaas te boer, maar sal dit aanvanklik eers deeltyds moet aanpak. Ek gaan dus nie heeltyd daar wees om die diere op te pas nie, so kalfgemak is baie hoë prioriteit. Ek verneem van ‘n kollega dat daar boere is wat goeie sukses het met die seleksie van diere gebaseer op ‘n sogenaaamde pelvismeting. Ek sou graag meer daarvan wil weet, m.a.w. hoe…