Sinchronisering

← Terug na indeks
  • Sinchronisasie en KI program vir beeste

    Ek besit 'n Simmentaler stoetery. Ek wil graag my koeie sinchroniseer en gebruik maak van natuurlike dekking. Hoeveel bulle moet ek gebruik op hoeveel koeie? Gaan dit prakties moontlik wees of is KI die antwoord!
    • Die gebruik van hormone om reproduksie te bestuur

      Ek het 'n groep 2 jaar oue Nguni stoetverse by 'n bul sedert einde 2009. Volgens my observasies (Ek sien al my beeste elke 2e dag) het die betrokke bul al goed belangstelling getoon by ongeveer 'n derde van die verse. Die verse is almal, ten spyte van suuurveld/droogte en koue toestande, in 'n baie goeie kondisie. Weens die algemene swak voedingswaarde van die veld by my is die diere egter, volgens Ngunistandaarde, effens aan die klein kant. Die diere…