Kween

← Terug na indeks
  • Tweelingverse is vrugbaar

    Ek het 'n Brahmankoei wat al twee keer in haar lewe tweelinge gehad en grootgemaak het. Haar laaste tweeling verskalwers is nou alreeds groot koeie wat oor die laaste drie jaar elke jaar elkeen 'n pragtige kalf grootgemaak het. Wanneer ek vir mense daarvan vertel, is die antwoord wat ek kry bykans sonder uitsondering dat dit nie moontlik kan wees nie aangesien alle tweelingverse onvrugbaar is. Is daar enige waarheid daarin, en as dit dan wel so is, hoekom is…
    • Vrugbaarheid van tweelingkalwers (kween)

      Een van my beeste het geboorte geskenk aan 'n tweeling, een verskalf en een bulkalf. My vraag is of die verskalf vrugbaar is in so 'n geval en of ek haar kan hou vir aanteel?