Uier

← Terug na indeks
  • Vers steek spene weg

    Ek het onlangs dragtige F1 Nguni X Boran verse gekoop. Dit lyk of een van die verse nie 'n uier (of spene) het nie. Toe ek die verse gelaai het by die verkoper, het hy my verseker dat sy haar spene so optrek miskien oor sy gestres is na die laai. Nou vandat sy in die veld is, sien ek nog steeds nie die spene nie. Is so iets moontlik (spene wegsteek) en kan 'n veearts kom voel of als…
    • Impak op vleisbees se uier as kalf nie suip nie

      Wat is die nagevolge, nadeel of impak op 'n koei (veldbees) se uier as die kalf vrek (natuurlike oorsake)? Wat is die regte hantering van so ‘n koei? Die kalf vrek voordat dit kon suip en haar uier is vol melk (bies). Van uitmelk is daar nie sprake nie, wat kan met so uier gebeur? Kan dit skade teweeg bring of toekomstige "melkgee" probleme vir koei en kalf inhou?