Boerderypraktyke

← Terug na indeks
  • Hoe om jou inkomste uit vleisbeesboerdery te verhoog

    Ek het ‘n voordrag van Gerrit van Zyl oor die rol van diere-aantekening tydens Stamboek se kongres in Bloemfontein bygewoon en dit het my so beïndruk dat ek dit graag vir alle vleisboere beskikbaar wil stel. Gerrit het die voordrag verder uitgebrei en hieronder is dit beskikbaar. My dank gaan uit na hom!