Testamente

 • Bevoegdheid as testament-getuie

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Volgens die Wet op Testamente is ‘n bevoegde getuie iemand wat veertien jaar of ouer is en op die tydstip wanneer hy ‘n testament attesteer of onderteken, nie onbevoeg is om getuienis in ‘n Hooggeregshof af te lê nie.

 • Oordragkoste aan eggenoot

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Ingevolge die huwelik in gemeenskap, is u moeder reeds die eienares van een halwe onverdeelde aandeel in die eiendom. Indien u vader sy een halwe onverdeelde aandeel aan haar bemaak het in die testament, moet daardie aandeel  in haar naam oorgedra word. Die eksekuteur volg die voorskrifte van die testament en handel met die huis soos […]

 • Oordragkoste op huis

  Deur Jan Bezuidenhout

  Die markwaarde van ʼn huis word gebruik om vas te stel wat die oordragskoste daarvan sal beloop. So sal ʼn huis waarvan die markwaarde R4 miljoen is, se oordragskoste ongeveer R300 000,00 beloop. Dit sal hereregte wat aan die Ontvanger van Inkomste betaalbaar is, insluit – ‘n huis waarvan die markwaarde R300 000,00 is se oordragskoste sal […]

 • Kan ek plaas koop voordat dit na trust gaan?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Gedurende die leeftyd van jou oupa of ouma kan die plaas te enige tyd by hulle gekoop word, indien hulle begerig is om dit te verkoop. Solank enigeen van hulle twee leef, het die trust (onder normale omstandighede, wat ook in julle geval waarskynlik so sal wees) geen regte ten opsigte van die verkryging van die plaas […]

 • Oordragkoste van huis

  Deur Jan Bezuidenhout

  U kan nou reeds oordrag van die eiendom van u ma neem en dit in u naam registreer. Omdat julle familie is, sal SARS waardasies deur twee eiendomsagentskappe vereis en die hoogste waardasie sal as prys vir die oordrag gebruik word. U sal oordrag van die huis ontvang en die huis se prys aan u […]

 • ‘Ons wil eksekuteur vra om afstand te doen’

  Deur Jan Bezuidenhout

  Die eksekuteur van ʼn boedel word aangestel deur die testateur (oorledene) wanneer hy die testament opstel. Dit was dus sy begeerte dat die eksekuteur in sy testament die afhandeling van sy boedel sou hanteer. Die vraag ontstaan dan hoekom erfgename, wat nie ‘n invloed op die aanstelling van ʼn eksekuteur behoort te hê, begerig is dat […]

 • Boedel aangemeld: Erfgenaam in duister

  Deur Jan Bezuidenhout

  As erfgenaam uit die boedel het u die volle reg op enige inligting uit die boedel. U kan dit op een van twee maniere bekom: u kan  aan die eksekutrise ʼn brief skryf en die inligting wat u verlang aanvra. Indien u dit nie van haar ontvang nie, kan u die skrywe rig aan die […]

 • Paaiemente op grond ná afsterwe

  Deur Jan Bezuidenhout

  Wanneer eiendom tussen familie verkoop en oorgedra word, versoek die SA Inkomstediens twee onafhanklike waardasies van die eiendom om vas te stel wat die markwaarde daarvan is. Op hierdie markwaarde, wat die hoogste van die twee waardasies beloop, vorder SARS dan hereregte wat deur die koper aan SARS op die transaksie betaalbaar is. Dit is […]

 • Vrae oor lewensreg vir kinders

  Deur Jan Bezuidenhout

  As ons eers na die konsepte van lewensreg en woonreg ten opsigte van ‘n woonhuis op ʼn plaas kyk, is daar ‘n paar regsbeginsels wat ons in gedagte moet hou. Die beginsel wat gewoonlik van toepassing op ʼn plaas, is ʼn vruggebruik ten gunste van iemand wat nie die eienaar van die plaas is nie. […]


Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X