Sonde met die bure

 • Ontneming van gebruik van reg van weg

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Ek probeer hier vir u riglyne verskaf om u in staat te stel om uit te maak wat u regte en die regte van die buurman behels : U as serwituuthouer geniet in beginsel voorkeur bo die buurman ten opsigte van die gebruiksbevoegdhede wat ingevolge die betrokke serwituut aan u verleen is. U kan die […]

 • My honde gaan kuier op buurplaas

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Net soos met u beeste , skape en wild, is dit ook u plig om die verantwoordelikheid te aanvaar om u honde op u eiendom te hou en te verhoed dat hul op ander se eiendom betree. Tensy ‘n buurman u honde goed ken en aanvaar dat hul nie skadelik teenoor hom, sy eiendom en […]

 • Sonde met die (lawaaierige) bure!

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Plattelandse grond ressorteer ook deesdae onder die jurisdiksie van munisipaliteite. Dis die rede hoekom u ook soos elke plaaseienaar en dorpenaar ʼn munisipale rekening vir belastings ontvang. Munisipaliteite het meestal (u munisipaliteit behoort dit ook te hê) regulasies wat die orde binne die gebied van so ʼn munisipaliteit beheer. Een van daardie regulasies het betrekking […]

 • Glyskaal vir Eskom-krag op landgoed?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ek veronderstel u verwys na ʼn maatskappy sonder winsbejag wat geregistreer word om die huiseienaars van ‘n groepbehuisingsontwikkeling te verteenwoordig – dikwels word so ʼn vereniging (maatskappy) as vereiste gestel deur die plaaslike owerheid by goedkeuring en sonering van so ʼnn groepbehuisingsontwikkeling – die maatskappy bestuur dan die ontwikkeling namens die individuele eienaars. Een besliste moontlikheid is dat die […]

 • Buurman bou op ons grond: Wat nou?

  Deur Jan Bezuidenhout

  In sowel die Verjaringswet van 1943, asook die een van 1969, word twee vereistes vir verkrygende verjaring gestel : ‘n Persoon wat die grond weens verjaring verkry, moet dit reeds fisies besit. Die besit van die saak (of stuk grond) moet vir  ‘n ononderbroke tydperk van 30 jaar uitgeoefen word. Volgens die uitleg van die 1943 […]

 • Sonde met die buurman se melkstal

  Deur Jan Bezuidenhout

  Wat betref die oprigting van strukture, soos geboue op plase, bestaan daar geen moontlikheid meer dat so iets sonder enige vooraf goedgekeurde bouplan opgerig mag word nie. Indien wel, is dit ‘n verbreking van die wetgewing wat daarop betrekking het en kan afgebreek word. Die rede is voorts dat die plaaslike munisipaliteit daarop geregtig is om […]

 • Snotsiekte: Beesplaas skakel om na wildplaas

  Deur Charl van Rooyen

  ‘n Eienaar wie se beeste vrek as gevolg van ‘n oordraagbare siekte (snotsiekte) wat  deur ‘n buurman se wildebeeste versprei word, is geregtig om sy verliese van daardie buurman te eis. Die bedrag ter sprake is sy geldelike verlies gely, weens die vrektes. Ten einde sy skade te bewys moet die eienaar kan aantoon dat die […]

 • Buurman se pyplyn oor my grond

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Daar is ‘n regsreël wat vandag nog geld en al sedert die tyd van die Romeinse Reg bekend staan as spoliasie. In plein Afrikaans beteken dit die versteuring van iemand anders se besit van ‘n reg. Die reël bepaal ook dat as ‘n persoon iemand anders se reg op besit versteur, ‘n hof hom sal gelas […]

 • Gemaksugtige BK-lid wil niks bydra

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die regte en verpligtings onderling tussen lede van ‘n BK word normaalweg by wyse van ‘n samewerkingsooreenkoms gereël. Indien die lede hier op só ‘n wyse ooreengekom het, behoort daar nie probleme met die interpretasie van elkeen se verpligtings te wees nie. Indien geen so ‘n ooreenkoms bestaan nie, het jy dus die toestemming van ‘n lid […]


Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X