Plaaswerkers

 • Probleem met plaaswerker

  Deur Amelia Genis

  Dit wil voorkom of die werker nie geneë sal wees om by die kantore van die SA Polisiediens vir ‘n interdik ingevolge die Wet op Voorkoming van Gesinsgeweld teen sy seun aan te vra nie. Indien hy wel tot so ‘n stap bereid sou wees, en dit word toegestaan, sal die interdik deur sy seun […]

 • Wat van verblyfreg vir werker op huurplaas?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Indien die arbeider en sy eggenote vir 10 jaar of langer op die betrokke plaas woon, verkry hul outomaties ingevolge die Wet op Verblyfreg permanente woonreg op die eiendom (dit sluit nie hul kinders outomaties in nie). Dieselfde regte word aan hul ingevolge die wet toegeken, wanneer hul die ouderdom van 60 jaar bereik en […]

 • Plaas as lopende saak verkoop – wat van werkers?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 bepaal dat ‘n nuwe werkgewer of eienaar outomaties in die plek van die ou werkgewer gestel word ten opsigte van alle dienskontrakte van werknemers wat voor die datum van die oorname van ‘n besigheid bestaan het. Dit beteken dat die nuwe eienaar wat die besigheid, of lopende saak oorneem, […]

 • Plaas verhuur: Het werker permanente verblyfreg?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Indien die werker vir langer as 10 jaar op die grond woon, of ouer as 60 jaar is, behoort hy aanspraak op  permanente verblyfreg ingevolge die Verblyfregwet te kan maak. Indien dit die geval is, moet u die aangeleentheid met die Huurder opklaar – moontlik ook kyk wat julle huurkontrak in die verband bepaal en […]

 • Behuising vir werkers op plase

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Dit is nie primêr ’n werkgewer se verantwoordelikheid om behuising aan ’n werker te voorsien nie. Dit sal net die geval wees indien daar kontraktueel so ooreengekom is tussen die werkgewer en die werknemer. Talle werkers op plase woon elders en gebruik vervoer om hul werk te bereik. Soos dit maar met die landbou gaan, […]

 • Regte van plaaswerker

  Deur BUTCH VAN BLERK

  In hierdie geval het die eienaar die reg om te besluit of sy plaaswerkers en/of huurarbeiders ‘n gedeelte van sy grond mag gebruik vir weiding- en/of bewerkingsdoeleindes.  Die grond bly die eiendom van die grondeienaar en daarom het hy die reg om hierdie keuse uit te oefen.  Daar kan dus onderhandelinge tussen werkgewer en werknemer […]

 • Gesteelde goedere in werknemer se besit

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Kan die eienaar daarvoor verantwoordelik gehou word? (ABSA v Bond Equipment Pretoria 2000) Hierdie vraag verwys na die beginsel van middellike aanspreeklikheid ingevolge waarvan ‘n werkgewer aanspreeklik gehou kan word vir die optrede van sy werknemer verrig, terwyl in sy diens. Daar bestaan vier (4) vereistes wat nagekom moet word ten einde ‘n werkgewer middellik aanspreeklik […]

 • Werkers wat van die werk af wegbly

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Dit is beslis ongerieflik as ’n werker nie betyds opdaag vir werk ná afwesigheid nie. Jy het geen toestemming gegee om laat terug te keer, maar hy het in elk geval. Hierdie gemeenskaplike probleem word verhoed deur ’n behoorlike afwesigheidsbeleid in plek te hê. Daarin moet duidelik omskryf word watter optrede en gevolge van toepassing sal […]

 • Plaaswerker se woonregte

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Plaaswerkers wat toestemming ontvang het om op die plaas te bly, word deur die  Wet op Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg, Wet 62 van 1997 (ESTA), beskerm. Langtermyn besetters is persone wat vir  10 of langer jaar op die plaas bly, en ook ouers as 60 jaar oud is. So iemand kan steeds ‘n werker wees, […]


Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X