Paaie

 • Knelpunt met geproklameerde pad

  Deur Jan Bezuidenhout

  ʼn Geproklameerde  pad kan nie gesluit word deur die plaaslike owerheid (munisipaliteit), tensy ál die eienaars wat by die gebruik van die pad betrokke is, toestem nie. U sal ‘n kennisgewing per geregistreerde pos van die munisipaliteit ontvang waarin u ingelig word van die nuwe eienaar se versoek dat die openbare pad gesluit word en dat […]

 • Benut van weiding langs openbare paaie

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Enige skade wat deur voertuie opgedoen word weens diere wat nalatig op die padreserwe toegelaat word, sal van die eienaar van die diere geëis word en die skade in so ‘n geval kan  astronomies wees. Dis onder geen omstandighede raadsaam om vee binne die padreserwe te laat wei nie en stel padgebruikers se veiligheid en […]

 • Voorkeer van mense op openbare pad

  Deur BUTCH VAN BLERK

  U meld dat die pad ‘n publieke pad is – publieke paaie ressorteer onder die Paaie Ordonnansie 19 van 1976. Daaringevolge mag geen hindernis of obstruksie op die pad aangebring word wat enige reg van die publiek aantas nie. Die publiek moet dus oor die reg tot “unfettered access” tot sodanige paaie beskik. Indien hindernisse […]

 • Bure wil pad deur plaas gebruik vir besigheid – ek weier

  Deur Jan Bezuidenhout

  ‘n Vergunning van ‘n reg van weg kan ná gereelde en openlike gebruik vir ‘n periode van 30 jaar ingevolge die Verjaringswet, ‘n serwituut ten gunste van die gebruiker se eiendom vestig. Het die vorige eienaars dit op só ‘n wyse gebruik vir 30 jaar of langer, het hul heel waarskynlik so ‘n serwituut ten gunste […]

 • Skuif van ‘n ondergeskikte pad

  Deur BUTCH VAN BLERK

  ‘n Ondergeskikte pad resorteer onder die jurisdiksie van u plaaslike munisipaliteit (vroeër jare die Afdelingsraad) en dit is die enigste instansie wat beheer daaroor uitoefen. Dis dan waarskynlik ook hoekom die SAPS die hekke verwyder het en dit was waarskynlik op die munisipaliteit se versoek. U buurman het gevolglik nie die reg om die pad […]

 • Toegangspad na plaas vol versperrings

  Deur BUTCH VAN BLERK

  U meld “ek woon op ‘n binneplaas met as enigste toegangspad ‘n 2-spoorpad van 4,5km oor ‘n aantal ander plase, reeds meer as 60 jaar in gebruik, maar nie ‘n serwituutpad nie”. U kan kennis daarvan neem dat hierdie pad toe hy  vir langer as 30 jaar gebruik is om  die binneplaas of plase te […]

 • Reg van weg op hoewe en elektrisiteit

  Deur BUTCH VAN BLERK

  U noem dat die hoewe wat u geërf het, die een is waarop u ouma se woonhuis staan, so ons aanvaar dat dit ook die hoewe was waarop sy gewoon het. U meld dat dat daar nou gesê word dat die pad wat toegang na die hoewe verleen oor bure se grond loop en dat daar […]

 • Buurman weier my toegang tot my grond

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Indien hierdie roete reeds meer as 30 jaar as enigste roete gebruik word, het dit ‘n serwituutpad (reg van weg) ten gunste van die grond wat u huur gevestig en is u geregtig om dit te gebruik. Indien ’n serwituutpad nie gevestig is nie, kan u steeds die pad as noodweg (“way of necessity”) gebruik […]

 • Hek op serwituutpad na plaas

  Deur BUTCH VAN BLERK

  In die geval van ‘n serwituutpad het die eienaar van die grond die reg om hekke daarop aan te bring om sy vee te beheer. U kan een van twee moontlikhede volg en dit is om die eienaar van die grond te versoek of hy sal toestem dat u op u eie koste ’n motorhek […]


Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X