Onderverdeling van landbougrond

 • Ontwikkeling op landbougrond

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Onderverdeling van grond is ʼn ingewikkelde en langdurige proses wat talle goedkeurings vereis, soos in u provinsie se wetgewing uiteengesit. Alle naasliggende grondeienaars kry die geleentheid om hul insette te lewer en ook beswaar teen ʼn oorgenome ontwikkeling in te dien. Besware moet egter op realistiese tekortkomings gebaseer wees en mens kan nie beswaar aanteken […]

 • Registrasie van afgesnyde plaas wat gekoop is

  Deur Jan Bezuidenhout

  Die Akte-oordragprokureur het die volgende dokumente nodig om by die aktekantoor vir registrasie in te dien : ‘n Belastinguitklaringsertifikaat dat alle belasting ten opsigte van die onderverdeelde gedeelte ten volle opbetaal my die Munisipaliteit is; ‘n Sertifikaat uitgereik deur die Munisipaliteit ingevolge Art 137 van die Lupa-wet tot die effek dat alle munisipale vereistes wat […]

 • Wil gedeelte van plaas adverteer en laat afsny

  Deur Jan Bezuidenhout

  Die Wet op Onderverdeling van Landbougrond, Wet 70 van 1970 is op die onderverdeling van landbougrond van toepassing: Die wet bepaal dat geen gedeelte van landbougrond verkoop mag word, of ʼn opsie vir die verkoop daarvan aan ‘n ander verleen mag word, sonder dat die Minister van Grondsake eers ‘n permit wat die onderverdeling goedkeur, […]

 • Verdeling van grond

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Ek het vantevore daarop gewys dat landbougrond se onderverdeling onderhewig is aan die bepalings van die Wet op Onderverdeling van Landbougrond, wet 70 van 1970 – die wet bepaal dat geen onderverdeling van landbougrond verkoop mag word alvorens die Minister van Grondsake ‘n permit daarvoor uitgereik het nie. Indien dit in u geval nog nie gebeur […]

 • Hersonering van landbougrond

  Deur Jan Bezuidenhout

  Om hersonering van Landbougrond te verkry vir enige ander soneringsdoeleindes is ‘n baie moeisame en duur proses en neem lank – in hierdie dae ongeveer 3 jaar tot 5 jaar. Dit word gewoonlik gedoen waar dorpsgrense vergroot word en landbougrond hersoneer en onderverdeel word vir woon – en besigheidserwe. Soos reeds genoem is die proses […]

 • Onderverdeling van plaas

  Deur Jan Bezuidenhout

  Die reëling waarna u verwys in terme waarvan u ‘n gedeelte van u buurman se plaas van hom sal koop, behels inderdaad ‘n onderverdeling van landbougrond en die bepalings van die Wet op Onderverdeling van Landbougrond 70 van 1970 is daarop van toepassing. Die Wet bepaal dat ‘n plaas nie onderverdeel mag word sonder dat die […]

 • Koop van onverdeelde aandeel in plaas

  Deur Jan Bezuidenhout

  Voor die wet  op Onderverdeling van Landbougrond se inwerkingtreding in 1970, kon mede-eienaars landbougrond in onverdeelde aandele besit soos hier deur u genoem. U meld dat u ongemak met die idee van van mede-eienaarskap ondervind en eerder aan die koper wil voorstel dat sy gedeelte van die grond onderverdeel en afgesny word ten einde sy […]

 • Vrae oor waterregte op grond wat te koop is

  Deur BUTCH VAN BLERK

  U meld nie wat die bron is waarvandaan die groter plaas sy water bekom nie. U moet vasstel of dit van ‘n besproeiingskema afkomstig is en indien wel, moet die nodige reëlings vir u waterrregte tydens die sluiting van die koopkontrak met die Besproeiingsbeheerliggaam in plek geplaas word. In ‘n geval soos hierdie sal dit raadsaam wees […]

 • Afsny van 34 ha landbougrond

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Volgens die verduideliking hier,  is dit twee afsonderlike stukke grond, elkeen met sy eie kaart/diagram, wat gehou word kragtens een transportakte. As dit korrek is dat die Minister se toestemming vereis word om die twee stukke  grond afsonderlik te verkoop , is daar gewoonlik ’n voorwaarde tot hierdie effek in die transportakte opgeneem wat stipuleer […]


Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X