Kontrakte

 • Huurders verdwyn sonder om te betaal

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die verwysing na die aanspraak op die  huurder se meubels,  word in regstaal na verwys as die verhuurder se hipoteek. Dit beteken dat alle roerende goed in die eiendom wat verhuur word onderhewig is aan die verhuurder se hipoteek. Indien huurgelde nie betaal word nie, kan die huurder daarvoor gedagvaar word. Met die betekening van die […]

 • Direkteur bring nie sy kant van ooreenkoms

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Soos u aandui het julle reg aan die begin ‘n ooreenkoms gesluit toe julle met die proses begin het. So ‘n ooreenkoms lê sekere onderlinge regte en verpligtinge aan mekaar op. Volgens wat u aandui, het een aandeelhouer sy 50 skape  verkoop, sy geld geneem en die groep verlaat. Hy wil egter nou weer toetree. […]

 • Oordragkoste op huis

  Deur Jan Bezuidenhout

  Die markwaarde van ʼn huis word gebruik om vas te stel wat die oordragskoste daarvan sal beloop. So sal ʼn huis waarvan die markwaarde R4 miljoen is, se oordragskoste ongeveer R300 000,00 beloop. Dit sal hereregte wat aan die Ontvanger van Inkomste betaalbaar is, insluit – ‘n huis waarvan die markwaarde R300 000,00 is se oordragskoste sal […]

 • Verkope onderhewig aan kontraktereg

  Deur DR. FAFFA MALAN

  Die verkoop van diere in ‘n geval soos hierdie is onderhewig aan die gewone beginsels van die kontraktereg  – beide partye moet presteer ingevolge  wat hulle ooreengekom het. Indien u dragtige verse aangebied het en die koper na aanleiding daarvan ooreengekom het om vir dragtige verse te betaal, is u verplig om dragtige verse aan […]

 • Vrae oor waterregte op plaas

  Deur Jan Bezuidenhout

  In die meeste gevalle waar ‘n plaas oor waterregte beskik, is dit as titelvoorwaardes in die plaas se kaart en transport vervat . Dit is dikwels ook waterregte wat vanuit een of ander besproeiingskema in die omgewing verkry word. Indien dit wel die geval is, word die verkoop van die plaas en die nuwe eienaar se besonderhede […]

 • Vat slegte huurders só vas

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ten opsigte van u navraag oor die huurder wat besig is om u huurhuis te verniel en geen huurgelde betaal, haal ek die volgende artikel geskryf deur Salim Patel aan wat u regte aan u verduidelik: Dit gaan vir u die minste regskoste meebring. “Die Huurbehuisingstribunaal (RHT) is ‘n onafhanklike liggaam wat deur die Provinsiale […]

 • Vennootskap met eiendom kan tot twis lei

  Deur Jan Bezuidenhout

  Dit is inderdaad so dat ʼn eiendomsvennootskap, soos enige ander vennootskap, die oorsaak van groot twiste kan raak. U moet egter in gedagte hou dat elk van die vier eienaars van die eiendom oor gelyke regte, asook gelyke verpligtings ten opsigte van die eiendom beskik. Hierdie gelyke verpligtings geld ook ten opsigte van die betaling […]

 • Vrae oor huurkontrak en ‘boedelhuis’

  Deur Jan Bezuidenhout

  ʼn Huurkontrak verval nie outomaties by die dood van die verhuurder nie , maar bind die boedel van die verhuurder totdat die huurtermyn verstryk waarop in die huurkontrak ooreengekom is. Waar daar nie op ʼn huurtermyn tydens sluiting van die huurkontrak ooreengekom is nie, bv. 12 maande, is die huurkontrak vatbaar vir beëindiging en kansellasie deur enigeen van die […]

 • Bereken van oordragkoste

  Deur Jan Bezuidenhout

  Teen ‘n waarde van R820 000 waarteen die eiendom oorgedra word, sal die totale oordragskoste R18 244,00 beloop. Ingesluit hierby is ʼn bedrag van R2 100,00 oordragbelasting (hereregte) wat aan die Ontvanger van Inkomste betaalbaar is. Die Registrasie van Akteswet vereis dat dit deur ʼn Aktebesorger (oordragprokureur) gehanteer word. Die bedrag hierbo is die normale tarief en ʼn aktebesorger behoort u […]


Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X