Kaart en transport

 • Verlore kaart en transport: Wat nou?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die kantoor van  die Registrateur van Aktes is ‘n kantoor van rekord van alle  geregistreerde eiendomme in die RSA. Met registrasie van oordrag van ʼn eiendom in die naam van die koper, stoor die aktekantoor  ‘n kopie van die  transportakte in elektroniese formaat op sy rekords, wat dan saam met die oorspronklike wat aan die nuwe […]

 • Naamsverandering op transportakte?

  Deur Jan Bezuidenhout

  U kan die huis terugtransporteer vanaf u seun se naam na uself, aangesien die huis na alle waarskynlik nog nie deur u seun aan u betaal is nie, is die koopprys teen die markwaarde daarvan uitstaande en kan u te enige tyd aandring op betaling daarvan, of met die meewerking van u seun die huis weer […]

 • Tameletjie oor hoewe wat verkoop is

  Deur Jan Bezuidenhout

  U oorlede vader se eksekuteur van sy boedel het ‘n eis teen die boedel van die koper vir die balans van die koopprys. Die eksekuteur van u vader se boedel sal ook nie eiendom transporteer in die naam van die koper se boedel alvorens die balans van die koopprys ten volle vereffen is nie, of […]

 • Huis aan neef oorgedra, kinders wil dit kry

  Deur Jan Bezuidenhout

  Indien u vader ‘n koopkontrak met die neef gesluit het, en die neef die koopprys vir die huis aan u vader betaal het teen registrasie van oordrag, was dit waarskynlik ‘n geldige transaksie. Daar is ander faktore wat ‘n rol kon speel, soos byvoorbeeld of u vader oor die verstandelike vermoë in daardie stadium beskik […]

 • Vrae oor kansellasie van verband

  Deur BUTCH VAN BLERK

  U vermeld dat u Bank A die verband in 2002 geregistreer het en dat u dit in 2006 afgelos het – wat inderdaad gebeur het is dat u die lening gedurende 2006 afbetaal het en die bank nie u verband gekanselleer het nie. Die saldo op die verband was dus R0,00, maar die verband, en […]

 • Prokureur nodig vir akte oordra?

  Deur Liezl Vercueil

  Die Registrasie van Akteswet laat dit toe dat u as eienaar self kan toesien tot die van oordrag van u eiendom in die naam van ‘n koper. Wees egter net daarvan verseker dat dit geen eenvoudige prosedure behels nie en ek dink ek kan met redelike vertroue voorstel dat u hierdie een liewer deur middel […]

 • Wil deel van vriend se vakansie-erf koop

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die rompslomp en koste waarmee u te doene gaan kry , indien dit by wyse van ‘n kontrak wil doen, gaan hopeloos te veel wees – u sal dan ‘n landmeter moet kry om ‘n kaart vir u op te stel om die woonreg by wyse van ‘n notariële akte oor die grond  te registreer. Veel eenvoudiger […]

 • Oordra van kaart en transport

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die drie van u, mnr. Saal, mnr. Town en uself, sal ‘n oordragprokureur moet besoek en hom instruksies gee om toe te sien tot die twee oordragte van die grond. Die eerste oordrag  sal wees vanaf Mnr. Saal aan Mnr. Town. Die tweede oordrag sal wees vanaf Mnr. Town aan uself. * Geskryf deur Butch van […]

 • Wat gebeur met titelakte van huis na egskeiding

  Deur Jan Bezuidenhout

  Baie beslis kan sy haar man se halwe aandeel oorneem en hom vir die ooreengekome waarde uitbetaal – indien ‘n bedrag op verband nog aan die bank  verskuldig is , sal sy haar eggenoot se verpligting ook moet oorneem wat mag beteken dat sy die volle verbandpaaiement maandeliks moet betaal. * Geskryf deur mnr. Butch […]


Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X