Finansies

 • Hoe werk aanwasbedeling by skei?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ten opsigte van die eiendom en mortorvoertuie, hang dit af of dit toe julle getroud is, by die beginwaardes van julle boedels ingesluit of uitgesluit  was. Was dit uitgesluit, is die posisie soos u nou aandui dat hy met ʼn eiendom en voertuig uitstap en u met ʼn motorvoertuig. Was die beginwaardes van julle boedels […]

 • Boer deur besigheid of in trust

  Deur admin

  My persoonlike voorkeur is om die vaste bates (plaas) in die trust te hou en die operasionele deel (goed met wiele en pote) in ‘n BK of maatskappy. Hierdie entiteit behartig die boerdery en huur die grond by die trust. Die nuwe artikel (7C) is vanaf 1 Maart 2016 in die inkomstebelastingwet ingesluit. Dié artikel is […]

 • Aankoop van ouers se eiendom

  Deur BUTCH VAN BLERK

  U kan inderdaad die grond by u ouers koop  – die Hereregtewet vereis egter dat die eiendom teen die markwaarde daarvan aan u oorgedra moet word. Omdat julle familie is, verlang SARS twee onafhanklike waardasies deur eiendomsagente  wat die markwaarde van die eiendom bepaal. SARS dring ook daarop aan dat hereregte op die hoogste bedrag […]

 • Wil vervoerwerk doen as besigheid

  Deur DR. FAFFA MALAN

  As jy nou ‘n bydrae maak om jou ouers te onderhou stel ek voor julle hanteer dit met ‘n leningsrekening. M.a.w. jy “leen” die geld aan jou ouers. Dit is dan skuld wat vereffen moet word uit jou pa se boedel alvorens die ander erfgename in die boedel deel. Ek is beslis uit my diepte […]

 • Is kapitaalwins betaalbaar?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Daar is beslis aanspreeklikheid vir kapitaalwinsbelasting deur ‘n afgestorwe boedel van toepassing waar ‘n plaaseiendom deel van so ʼn boedel  vorm. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad. 22 Junie 2016

 • Aftrede: Opsies by koop van behuising

  Deur Jan Bezuidenhout

  U meld dat u skoonouers ‘n huis gekoop het op die “Lewensreg”-opsie. Behuising vir afgetredes het oor jare sekere probleme vir afgetrede persone besorg en om sodanige skemas vanuit ‘n beleggingsoogpunt veiliger te maak, is die Wet op Behuisingsontwikkelingskemas vir Afgetrede Persone op 1 Junie 1989 in werking gestel. Die bedoeling is om maatreëls voor […]

 • Salaris vir junior plaasbestuurder

  Deur DR. FAFFA MALAN

  Gegewe sy ondervinding en ouderdom kan jy hom na regte niks meer betaal as die huidige minimum loon van R2 606,78 per maand nie. Dit sal onregverdig wees om hom enigiets meer as jou huidige plaaswerkers wat al ondervinding en vaardighede by jou opgedoen het, te betaal. Namate hy ook ondervinding en vaardighede opdoen en […]

 • Trust en begunstigdes

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Om u vraag te antwoord, sal u die inhoud van die trustakte/trustdokument moet bestudeer om antwoorde te vind – die trust behoort ‘n diskresionêre trust te wees, in welke geval die trustees oor die bevoegdheid beskik om te besluit oor welke uitkerings in die vorm van geld, of in die vorm van kapitaal  (soos om […]

 • Gesamentlike boerdery

  Deur Dr. PHILIP THEUNISSEN

  Dit is baie eenvoudig: Jy leen die geld aan die trust en dit is ‘n lening wat op jou boeke staan en terugbetaalbaar is as “dinge skeep loop”. In praktyk moet jy dan nie self uitgawes aangaan nie. Betaal die geld in die trust se rekening sodat dat die trust dan die uitgawes aangaan. Jy […]


Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X