Boedels

 • Kan ek plaas koop voordat dit na trust gaan?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Gedurende die leeftyd van jou oupa of ouma kan die plaas te enige tyd by hulle gekoop word, indien hulle begerig is om dit te verkoop. Solank enigeen van hulle twee leef, het die trust (onder normale omstandighede, wat ook in julle geval waarskynlik so sal wees) geen regte ten opsigte van die verkryging van die plaas […]

 • Wil ma se huis verkoop om boedelskuld te delg

  Deur Jan Bezuidenhout

  Indien ʼn boedel skulde het om te delg en nie oor voldoende fondse daarvoor beskik nie, word bates verkoop om die eksekuteur in staat te stel om die skulde te betaal. In hierdie geval, waar u ma die vruggebruikster van die eiendom is, het sy ʼn beperkte saaklike reg oor die eiendom tesame met die erfgename […]

 • Eksekuteur moet instaan vir dié skuld

  Deur Jan Bezuidenhout

  Indien u as eksekutrise namens die boedel ‘n skuldooreenkoms met die ouetehuis teken, beteken dit in wese dat u die verpligting van die boedel om die uitstaande rekening by die ouetehuis oor te neem. Dit sal ook tot gevolg hê dat u verplig word om die uitstaande rekening te betaal. * Geskryf deur Butch van […]

 • Navraag oor eksekuteursfooie

  Deur Jan Bezuidenhout

  Indien die boekhouer die bereddering van die boedel hanteer het , mag hy die eksekuteurskommissie daarop vorder – laasgenoemde beloop 3,5% van die bruto bates van boedel, tensy op ʼn laer bedrag met hom ooreengekom is. Dan is hy gebind daaraan. U kan hom vra vir bewyse dat die inkomstebelastingopgawes by SARS ingedien is. U sal […]

 • Boedel aangemeld: Erfgenaam in duister

  Deur Jan Bezuidenhout

  As erfgenaam uit die boedel het u die volle reg op enige inligting uit die boedel. U kan dit op een van twee maniere bekom: u kan  aan die eksekutrise ʼn brief skryf en die inligting wat u verlang aanvra. Indien u dit nie van haar ontvang nie, kan u die skrywe rig aan die […]

 • Paaiemente op grond ná afsterwe

  Deur Jan Bezuidenhout

  Wanneer eiendom tussen familie verkoop en oorgedra word, versoek die SA Inkomstediens twee onafhanklike waardasies van die eiendom om vas te stel wat die markwaarde daarvan is. Op hierdie markwaarde, wat die hoogste van die twee waardasies beloop, vorder SARS dan hereregte wat deur die koper aan SARS op die transaksie betaalbaar is. Dit is […]

 • Eksekuteur het al bedrog gepleeg – wat nou?

  Deur Jan Bezuidenhout

  ʼn Eksekuteur word meestal aangestel op sterkte van ʼn bepaling in ‘n testament wat sê dat by die heengaan van die testatrise (die persoon wat die testament maak ) daardie persoon wat as eksekutrise aangestel sal word, die oorledene se boedel sal beredder. ‘n Eksekuteur het vrye reg om aan te stel as eksekuteur wie hy […]

 • Vrae oor huurkontrak en ‘boedelhuis’

  Deur Jan Bezuidenhout

  ʼn Huurkontrak verval nie outomaties by die dood van die verhuurder nie , maar bind die boedel van die verhuurder totdat die huurtermyn verstryk waarop in die huurkontrak ooreengekom is. Waar daar nie op ʼn huurtermyn tydens sluiting van die huurkontrak ooreengekom is nie, bv. 12 maande, is die huurkontrak vatbaar vir beëindiging en kansellasie deur enigeen van die […]

 • Boedel en lewensreg vir eggenote

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Indien u vader en sy vrou buite gemeenskap van goed getroud is, het dit voor die troue die opstel en registrasie van ‘n Huweliksvoorwaarde Kontrak (HVK) behels. U vader kon destyds moontlik in die HVK reeds ʼn verblyfreg aan sy eggenoot verleen het, in welke geval sy daarop geregtig sal wees as hulle byvoorbeeld sou […]


Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X