Algemeen

 • Tameletjie met gedeelde eienaarskap op een erf

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Dit is inderdaad so dat u vriendin oor geen sekuriteit vir die bedrag wat sy betaal het, beskik nie. Dit is derhalwe nie onredelik van haar om te verwag dat die bedrag; of aan haar terugbetaal word; of dat sy as mede-eienaar geregistreer word. U het een van twee keuses: U kan ‘n verband oor […]

 • Opspoor van aktes uit vorige eeue

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Vandat grond die eerste keer aan kopers toegeken is, is sodanige toekennings in die aktekantoor in die gebied waar die grond geleë is, opgeteken. Die aktes van toekenning is oor die algemeen ‘n “Deed of Grant” genoem. U kan ‘n soektog in die betrokke aktekantoor loods deur middel van ‘n soektog met die persoon se naam […]

 • Die verdeling van eiendom ná ‘n egskeiding

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Wanneer partye binne gemeenskap van goedere getroud is, behoort die eiendom aan elkeen van hulle in een onverdeelde halwe aandeel elk.  Wanneer hulle skei, word ‘n ooreenkoms normaalweg deur ‘n prokureur opgestel waarin besluit word wie die eiendom gaan kry. Die ander party se een halwe onverdeelde aandeel in die eiendom  moet dan aan die […]

 • Regte in gedeelde eienaarskap van landbougrond

  Deur BUTCH VAN BLERK

  In geval van mede-eienaars aan wie onverdeelde landbougrond behoort, het die meerderheid van hulle normaalweg die reg om sulke besluite te neem  – dit kan ook  in die naam van ‘n maatskappy of vennootskap geregistreer wees. Indien daar ‘n aandeelhouerskontrak of vennootskontrak tussen die eienaars bestaan , moet die terme daarvan gevolg word. * Geskryf […]

 • Hoe werk aanwasbedeling by skei?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ten opsigte van die eiendom en mortorvoertuie, hang dit af of dit toe julle getroud is, by die beginwaardes van julle boedels ingesluit of uitgesluit  was. Was dit uitgesluit, is die posisie soos u nou aandui dat hy met ʼn eiendom en voertuig uitstap en u met ʼn motorvoertuig. Was die beginwaardes van julle boedels […]

 • Lewensreg op eiendom?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Nee dis nie lewensreg wat hier ter sprake is  nie – die bewoording is deel van  Artikel 45 bis van die Registrasie van Akteswet. Art 45 bis bepaal dat waar eggenote in gemeenskap van goed getroud was, en een van die eggenote kom te sterwe, word die oorledene se een halwe onverdeelde aandeel aan die […]

 • Voorbrande: Grondeienaars se verpligtings

  Deur Verslaggewer

  Die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande (nommer 101 van 1998) bevat bepalings wat pligte aan eienaars van grond oplê ten opsigte van die voorkoming en bestryding van veldbrande. Die wet plaas die  verantwoordelikheid op die eienaar van grond vir die bestuur en beheer van brande op sy grond. ‘n Eienaar moet redelike voorsorgmaatreëls tref ten […]

 • Verkoop van plaasprodukte aan publiek

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Gesondheidsregulasies bepaal dat plaasprodukte nie aan die publiek verkoop mag word , tensy dit deur die plaaslike munisipaliteit se gesondheidsinspekteur goedgekeur is en  magtiging daarvoor uitgereik is nie – bespreek hierdie aangeleentheid met die gesondheidsinspekteur wat u sal help om die regte riglyne te volg, sodat u u produk wettig kan verkoop. * Geskryf deur […]

 • Vruggebruik: Die kan en kan nie’s

  Deur Jan Bezuidenhout

  ‘n Vruggebruik oor ʼn eiendom word in die aktekantoor geregistreer: Dan het die eienaar vir die lewensduur van die vruggebruiker nie die gebruiksreg van die eiendom nie. Die vruggebruiker beskik oor die reg om die eiendom in sy geheel te gebruik en  hy beskik ook oor die vrugte van die eiendom.  U mag geen van […]


Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X