Inligting benodig vir die antwoord van GrondGuru-vrae

Hierdie lys van vrae kan lesers help om volledige inligting te verskaf vir vrae:

  A. Vrae wat handel oor grond in die algemeen moet die volgende inligting bevat:

 • Omgewing of plek waar plaas/grond geleë is.
 • Grond se tekstuur, klei %, sand % of `n sandgrond, kleigrond, leemgrond, sandleem,
 • Diepte van grond.
 • Helling indien bekend (plat, effe skuins na noordwes, 20% helling, front suid, ens.)
 • Soort grond – grondvorm en klassifikasie, indien bekend.
 • Enige ander relevante inligting – grondkleur, is die grond geneig om toe te slaan, swak
 • B. Besproeiingsnavrae moet inligting van A, asook die volgende bevat:

 • Tipe besproeiing, byvoorbeeld: Drup, mikro, vloed, oorhoofse besproeiing soos
 • Wat is die lewering van die stelsel in liter per uur, m³ per uur.
 • Spasiëring van drupperlyne en ook drupperspasiëring in die lyn. Dieselfde vir
 • Tydperk van besproeiing.
 • Area wat besproei word.
 • Besproeiingsarea of besproeiingskema.
 • Enige ander relevante inligting.
 • C. Indien bemestingsnavrae gerig word, benodig ons die inligting by A, plus die volgende:

 • pH van die grond.
 • KUK (CEC) = katioon uitruilkapasiteit.
 • Ontledingsverslag (indien beskikbaar).
 • Laboratorium waar ontledings gedoen is.
 • Enige ander relevante inligting.
 • D. Indien gewasse deel vorm van die navraag word die volgende inligting ook benodig:

 • Soort gewas.
 • Kultivar.
 • Plantdatum vir kontantgewasse.
 • Blomdatum vir permanente gewasse.
 • Rywydte.
 • Plantspasiëring in die ry vir permanente gewasse.
 • Plantestand/plantpopulasie vir kontantgewasse.
 • Enige ander relevante inligting.
 • E. Plantsiektes.

 • Beskrywing van die siekte of plaag.
 • Op watter plantdeel kom dit voor.
 • Watter tyd van die jaar word dit eerste keer opgemerk.

Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X