Regskenner

Voorbrande: Grondeienaars se verpligtings

Vraag

Ek skryf na aanleiding van ‘n landelike veiligheidsvergadering wat ek bygewoon het. Daar is genoem dat die noodsaaklikheid van voorbrande onderskat word en dat daar sekere gevolge is as jy nalatig is daaromtrent. Wat sê die wet? Wanneer is die regte tyd vir voorbrande? Ek weet dit wissel van provinsie tot provinsie. Ons is in Lephalale/Ellisras en sover ek weet mag voorbrande eers gemaak word nadat die eerste 20 mm reën geval het. Ek is egter nie seker van die 20 mm nie? Watter gevolge kan dit vir ‘n plaaseienaar inhou wat nie voorbrande gemaak het nie en daar ontstaan dan ‘n veldbrand en die buurplaas ly skade?

Antwoord

Die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande (nommer 101 van 1998) bevat bepalings wat pligte aan eienaars van grond oplê ten opsigte van die voorkoming en bestryding van veldbrande.

Die wet plaas die  verantwoordelikheid op die eienaar van grond vir die bestuur en beheer van brande op sy grond. ‘n Eienaar moet redelike voorsorgmaatreëls tref ten einde te verhoed dat brande vanaf sy grond kan versprei. Dit is van toepassing  waar daar ‘n risiko bestaan ​​dat ‘n veldbrand op sy grond kan ontstaan ​​of daarvandaan kan  versprei na ‘n ander eienaar se grond.

Artikel 34 van die wet bepaal dat ‘n eienaar  in ‘n siviele eis aangespreek sal word vir skade weens nalatigheid as gevolg van ‘n veldbrand  wat deur hom veroorsaak is, of begin of versprei het vanaf  sy grond. Daar sal dan ‘n vermoede  van nalatigheid teen hom geld, indien hy nie lid is van ‘n brandbeskermingsvereniging (BBV) in die gebied waar die brand voorgekom het nie.

Plig om voorbrande voor te berei en in stand te hou
Die wet vereis dat ‘n eienaar ‘n voorbrand  (brandstrook) op sy kant van die gemeenskaplike grens met aangrensende grond moet aanbring waar daar ‘n risiko bestaan ​​dat ‘n veldbrand vanaf sy grond na ‘n naburige eiendom kan versprei.

Die wet  maak voorsiening vir kennisgewing en samewerking tussen bure in die geval van voorbrande wat aangebring moet word. Die eienaar wat van plan is om ‘n voorbrand  te maak , moet die buurman raadpleeg om ‘n geskikte datum vir beide te reël. Indien ‘n eienaar nie ‘n tyd met ‘n buurman kan reël nie kan hy 14 dae skriftelike kennis gee van die voorneme om te brand. Die wet vereis dat die buurman sy voorbrand  op dieselfde dag moet maak, soos ooreengekom of in kennis gestel, ook om teenwoordig te wees, en voldoende brandslaners  beskikbaar te stel  om die verspreiding van die brand te voorkom.

Eienaars moet ook hul BBV in kennis stel van die voorneme om ‘n voorbrand  te brand, indien daar wel so ‘n BBV vir die gebied bestaan. As die BBV beswaar teen die voorbrand op daardie dag maak, mag  die eienaar nie die voorbrand op daardie betrokke dag maak nie.

Eienaars mag nie voorbrande maak as die brandgevaar op daardie betrokke dag te hoog is nie, of as die toestande nie daarvoor geskik is nie en die gevaar vir wegholbrande te groot is .

Indien ‘n eienaar nie op ‘n aangewese dag kan brand nie , moet hy aan die buurman en BBV kennis van n nuwe datum gee.  Indien n buurman afwesig is, moet hy aan sy bure kennis van sy afwesigheid gee. Indien ‘n buurman nie opgespoor kan word nie , kan in sy afwesigheid met die aanbring van ‘n voorbrand voortgegaan word. ‘n BBV kan sy eie reëls maak vir die aanbring van voorbrande. Dit moet deur die Minister goedgekeur word en bind die lede van die BBV.

Vereistes vir voorbrande
Die wet spesifiseer nie gedetailleerde vereistes vir voorbrande nie. Dit is omdat die vereistes van een geval  na die ander sal verskil. Plaaslike praktyk en plaaslike omstandighede bepaal wat hierdie vereistes is.

Die wet vereis wel van eienaars om aandag te skenk aan die lengte en breedte van voorbrande ten einde te verhoed dat in die droeë seisoen verdere brande ontstaan. Brandstroke moet redelik vry van brandbare materiaal wees, maar nie tot die mate dat dit erosie veroorsaak nie.

Dit is vanselfsprekend  dat brandstroke  nooit alle  veldbrande  kan stop nie. Daar sal onvermydelik ‘n tyd wees wanneer toestande so erg is dat ‘n brand  ‘n brandstrook sal oorsteek Aan die ander kant het ondervinding voortdurend en herhaaldelik bewys dat brandstroke nuttig is om baie brande te stop. Die voorbereiding van voorbrande moet gesien word as ‘n  noodsaaklike element van brandbestuur.

Waar die risiko van so ‘n aard is, verleen die wet aan die Minister die diskresie om ‘n eienaar of groep eienaars van die BBV vry te stel ten opsigte van die aanbring van voorbrande, indien goeie redes bestaan. Die BBV moet geraadpleeg word voordat enige vrystelling verleen  word. ‘n Voorbeeld is waar die Minister die reëls van ‘n BBV goedkeur waar die reëls sekere eienaars kan toelaat om sonder voorbrande te doen waar die veldbrandbestuurstrategie in sulke gevalle verseker dat brandrisiko behoorlik bestuur kan  word sonder  voorbrande.

Dit is ‘n vereiste van die wet dat voorbrande nie erosie mag veroorsaak nie. Die wet beperk ook die metodes wat eienaars mag gebruik om voorbrande aan te bring.

Oor die vraag wanneer die mees geskikte tyd sal wees om voorbrande aan te bring, sal die korrekte optrede wees om dit met die samewerking van die BBV te doen. Indien geen BBV gestig is nie, behoort die hoof van die plaaslike brandweer se hulp versoek te word.

* Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad.

2 Augustus 2017


Kommentaar

Een kommentaar op “Voorbrande: Grondeienaars se verpligtings

  1. Kobus Barkhuizen
    Kobus Barkhuizen

    Waneer grond verhuur word, word die huurder die eienaar geag tensy anders in die huurkontrak gestipuleer


Lewer kommentaar

Slegs in Afrikaans

Los 'n antwoord

Alle velde moet ingevul word.

Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X