Grond Guru

Boer strategies vir wins en sukses

Vraag

Hoe kan die Suid-Afrikaanse boer doeltreffend boer met minder water wat beskikbaar is?

Antwoord

Promosie-artikel:
Die toenemende vraag na water plaas druk op die Suid-Afrikaanse boer om water meer doeltreffend te gebruik – elke druppel moet tel.   Dit is hierdie area waar Farmsecure Agri Science Irrigation (FASI) ’n waardevolle bydrae tot volhoubaarheid maak.

“FASI is presisie besproeiing wat ’n voorspraak binne presisieboerdery is.  Dit is wêreldwyd ’n relatiewe nuwe konsep in besproeiingsboerdery”, sê mnr. Appel van Zyl, direkteur van FASI.  “Dit behels die toediening van besproeiingswater in optimum hoeveelhede oor ‘n oppervlakte van die land wat nie uniform is nie en wat variasie het in grondtipes, grondwater-kapasiteit, potensiële opbrengs en topografie.  Presisie besproeiing verskaf ’n volhoubare landbousisteem wat die gebruik van hulpbronne effektief benut en ontwikkel, asook die werklike wateraanvraag onderhou. Met die stygende vraag na voedsel en water, een van die skaars natuurlike hulpbronne, is die geleenthede vir FASI onbeperk.”

Die konkrete bewyse wat wetenskaplikes in die laaste paar dekades gevind het, is dat daar ‘n klimaatsverandering op aarde is en dit dwing die boer om anders te begin dink oor die aarde en sy hulpbronne.  Die ontstaan van FASI was dus onontbeerlik as deel van die Farmsecure Groep.  FASI en sy dienste word gerugsteun deur die Farmsecure Agri Science-visie dat “Volhoubaarheid begin by goeie advies”.

Die besigheid bestaan uit vyf pilare:  Ontwerp, voorsiening, installasies, skedulering en konsultasie.

Detail besproeiingsontwerpe word gedoen met inagneming van grondtipe, klimaat, gewas en waterkwaliteit.  Grondprofiele word ondersoek, grond- en waterontledings word geïnterpreteer en aanbevelings word gedoen wat gewasspesifiek is.  FASI maak gebruik van sy eie Geografiese Inligtingstelsel (GIS) span om te help met beplanning en gebruik grondkaarte om hierdie spesialisdiens te lewer.  GIS maak dit moontlik om deur afstandswaarneming inligting op kaarte oor te dra.  Hierdie inligting kan dus gestoor, georganiseer, geanaliseer en gemanipuleer word om die boer oordeelkundig  met besluite te help.

Van Zyl beklemtoon dat die volgende aan die klant voorsien word by ‘n detail besproeiingsontwerp:

 • Topografiese kontoerkaart.
 • Blok uitleg van voorgestelde stelsels.
 • Gedetailleerde hidroliese besproeiings ontwerp.
 • Gedetailleerde tegniese ontwerp verslag.
 • Ondertekende onderneming deur die ontwerper ten opsigte van ontwerpsnorme.
 • Gedetailleerde installasie sketse van die voorgestelde stelsel.
 • Gedetailleerde hoeveelheidslyste wat gebruik kan word vir tender doeleindes.
 • Handleiding vir die bedryf van voorgestelde stelsel.
 • Handleiding vir die onderhoud en instandhouding van die stelsel.

Bogenoemde word gedoen met geaffilieerde Suid-Afrikaanse Besproeiingsinstituut (SABI) ontwerpers op SABI standaarde.

Die ideaal by skedulering is om toedienings so akkuraat moontlik te bepaal met inagneming van die volgende faktore:

 • Die waterhouvermoë van die spesifieke grondtipe – klem op die wortelsone.
 • Die fenologiese groeistadium van die verboude gewas.
 • Die klimaat van die omgewing.

Interpretasie van klimaatdata afkomstig van weerstasies stel ons instaat om akkurate vooruitskattings weer te gee vir die daaropvolgende sewe dae.  Grafiese voorstellings van parameters soos verwysing-evapotranspirasie, humiditeite en totale sonskyndae word ook beskikbaar gestel.  Grondwaterpotensiaal aangaande die waterhouvermoë, dit wil sê veldkapasiteit en permanente verwelkingspunt, word wiskundig afgelei en is kontroleerbaar met behulp van probes.   Kapasitansie-probes, wat met behulp van ‘n Globale Posisioneringstelsel (GPS) gekarteer is op grondkaarte, maak beplanning en skedulering van water ter enige tyd bestuurbaar.  Dit word gebruik om vir die boer ’n manipuleerbare strategie daar te stel – die boer kan met hierdie inligting en ervare kragte tot sy beskikking ingeligte besluite neem ten opsigte van die spesifieke groeistadia van die gewas.   Hierdie model is die eerste van sy soort en kan met die wêreld se beste kragte meet, want die programmatuur is area en gewas spesifiek.

Verskaffing van besproeiingstoerusting en -dienste is vroeër jare deur koöperasies in verskillende gebiede behartig, maar as gevolg van die aard van koöperasies het kleiner besighede dit meer vaartbelyn gemaak en het dit die bedryf oorgeneem.   “Ons koop voorraad direk van vervaardigers en invoerders van besproeiingstoerusting teen ’n goeie prys”, sê Van Zyl.  “Ons doen ook installasies en verskaf tegniese advies met nuwe stelsels en toevoegings op bestaande sisteme.”

FASI is uniek deurdat dit toegang het, maar nie net beperk is tot kundiges ten opsigte van die volgende:  Gewaskenners, grondkundiges, GIS-spesialiste, voedingskundiges, gewasbeskerming spesialiste en boorduitleg beplanners.

Soveel wetenskaplike teorie is gefundeer binne FASI, dat dit mense verbaas.   Hierdie beproefde en nagevorsde teorieë is die sleutel tot kompeterendheid van die Suid-Afrikaanse boer binne die kompeterende globale internasionale landboubedryf.  Presisie besproeiing is ’n kennis-gebaseerde tegniese bestuur wat wins optimaliseer.   Dit optimaliseer ook die benutting van hierdie geslag se hulpbronne en in die proses bewaar dit hierdie kosbare hulpbron vir volgende geslagte.

Besoek FASI se webwerf by www.farmsecure.co.za

 


Lewer kommentaar

Slegs in Afrikaans

Los 'n antwoord

Alle velde moet ingevul word.

Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X