Finansies

Koste verbonde aan erfgrond

Vraag

Wat is die koste verbonde om 'n stuk grond in iemand anders se naam te plaas (skenking)?

Antwoord

Vraag:
Wat is die koste verbonde om ‘n stuk grond in iemand anders se naam te plaas (skenking)? Wat beloop die koste as ‘n mens grond erf?. – L. Kellermann (jakkelsdraf@telkomsa.net)

Antwoord:

Ongeag of dit ‘n skenking of ‘n vererwing of ‘n normale koop is, is daar koste aan verbonde om eiendom vanaf een persoon na ‘n ander persoon oor te dra. Dit geld ten opsigte van natuurlike persone en ook regspersone soos trusts, BK’s of maatskappye.

In die geval van skenkings of erflatings word die koste op die redelike markwaarde van die eiendom bereken terwyl die werklike waarde by ‘n normale transakie gebruik word. Hierdie koste bestaan uit die prokureurs se eie persoonlike koste en dan of oordragkoste of BTW, afhangend of die verkoper (skenker/testateur) vir BTW geregistreer is. As die koper of ontvanger van die skenking of erflating vir BTW geregistreer is, kan hy die BTW terugeis. Hy kan ook geagte BTW terugeis, onderhewig aan sekere voorwaardes, indien hy oordragkoste moes betaal het. Indien hy nie vir BTW geregistreer is nie, kan hy nie BTW of oordragkoste terugeis nie en verloor hy dus hierdie koste.

Die totale koste wissel na gelang van die koopsom of dan die waardasie in geval van ‘n skenking of erflating omdat die bedrae op ‘n glyskaal bereken word. Dit is gewoonlik ook duurder waar eiendom in ‘n regspersoon (trusts, ens.) se naam oorgedra word. Net die oordragkoste alleen op die waarde van ‘n eiendom is soos volg vir natuurlike persone:

0 – R190 000 : 0 %
R190 001 – R330 000: 5 % bo R19 0000
R330 001 en meer: R7 000 plus 8 % bo R33 0000

Regspersone: 10 % van die totale waarde.

Die beste is om ‘n prokureur te vra wat die presiese koste op die spesifieke transaksie gaan wees. Maak sekere hy verskaf al die koste (syne, tussenganger, aktekantoor en SARS) en nie net sy eie nie.

‘n Tweede faktor is wie die koste moet betaal. By ‘n erflating betaal die boedel vir die uitgawes. By ‘n skenking kan óf die skenker óf die ontvanger dit betaal. S&oaute; ‘n skenking sal beslis ook aan skenkingsbelasting van 20 % onderhewig wees nadat die eerste R30 000 van die skenking vrygestel is.

Hou ook in gedagte dat daar moontlik ook kapitaalwinsbelasting betaalbaar kan wees. Dit behoort nie ‘n groot faktoor te wees waar daar van ‘n waardasie vir skenkings of erflatings gebruik gemaak word nie maar kan wel in die geval van ‘n normale koop/verkoop ‘n groot faktor wees.

 • Dr. Theunissen is voorsitter van die Computus Bestuursburo op Bethlehem. www.computus.info

 • Lewer kommentaar

  Slegs in Afrikaans

  Los 'n antwoord

  Alle velde moet ingevul word.

  Teken In

  Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


  Ek het my wagwoord vergeet X

  Registreer

  Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


  X