Regskenner

Vat slegte huurders só vas

Vraag

Ek het ʼn huis wat ek uitverhuur omrede ek vir werk moes weggetrek het na ʼn ander dorp. Die vorige huurders was stiptelik met betaling en daar was geen probleme. Daar het ʼn maand gelede nuwe huurders ingetrek en daar is reeds ʼn aantal probleme. 1) Die plek is vuil tot die punt waar dit ʼn gesondheidsrisiko is. Die mense was nie eerlik oor die aantal diere wat daar aangehou word. 2) Daar word strukture van draad en sink aan die huis geheg. Dit veroorsaak skade aan my huis deur die boor van gate. 3) Die huur vir die tweede maand is nie betaal omrede hulle glo nie geld daarvoor het. Maar hul het geld om ʼn kind op universiteit te hou. Wat staan my te doen met punt 1 en 2? Met punt 3 wil ek ʼn uitsettingsbevel kry by die hof, maar waar los dit my indien die bevel nie toegestaan word? Kan hul dan vir solank dit hul pas bly in my huis? Gaan dit my dan op straat los sodra die werk hier klaar is en ek moet terug trek? Ek hoor graag van u.

Antwoord

Ten opsigte van u navraag oor die huurder wat besig is om u huurhuis te verniel en geen huurgelde betaal, haal ek die volgende artikel geskryf deur Salim Patel aan wat u regte aan u verduidelik: Dit gaan vir u die minste regskoste meebring.

“Die Huurbehuisingstribunaal (RHT) is ‘n onafhanklike liggaam wat deur die Provinsiale Minister van Behuising aangestel word  om stabiliteit in die huurbehuisingsektor te bevorder en om geskille tussen eienaars en huurders met die minste ongerief en koste vir die disputante los. Dit het ten doel om ‘n spoedige proses van geregtigheid  te bied vir die beslegting van geskille wat andersins in die regstelsel sou beland vir maande, indien nie jare.

“Die lede van die tribunaal bestaan uit prokureurs, advokate, en kundiges in verbruikersake wat verband hou met huurbehuising. Die tribunaal het ook ‘n personeelkomponent wat inspekteurs, tegniese adviseurs en administratiewe ondersteuningspersoneel insluit.

“Die RHT het die gesag om bemiddeling of dagvaarding uit te reik en om ‘n verhoor te reël. Die beslissing van die Tribunaal word geag ‘n vonnis van ‘n hof wees. Die RHT kan, benewens ‘n boete en / of gevangenisstraf oplê  ook  die gesag om geskille te hanteer, klagtes of probleme wat die volgende insluit: nie-betaling van huurgeld, terugbetaling van sekuriteit deposito, kontrakbreuk,  oorbevolking,  huurders wat ‘n oorlas veroorsaak , onderhoud en herstelwerk, ensovoorts.

Wanneer ‘n geskil soos dieé van uself ontstaan:
U as die verhuurder kan ʼn klagte indien by die RHT per faks of e-pos. ‘n Klagtevorm word verkry by die RHT-kantoor, of u kan dit invul deur die invul by u naaste RHT -kantoor. ‘n Brief word dan gestuur word aan beide partye met betrekking tot die klagte. U word ook ingelig oor die datum, tyd en plek wanneer die saak bemiddel of aangehoor sal word.

In die geval van bemiddeling, het die bemiddelaar nie die mag om ‘n beslissing te maak. Die rol van die bemiddelaar se werk is om die partye te adviseer oor die regsposisie met betrekking tot die geskil, en help hulle om ‘n oplossing te vind. Aan die einde van ‘n suksesvolle bemiddeling, kan partye vra vir die ooreenkoms – ook dat so ʼn ooreenkoms ‘n beslissing van die tribunaal gemaak word.

As die bemiddeling nie suksesvol is nie, sal die saak na die Tribunaal verwys vir ‘n verhoor. In ‘n verhoor, sal die partye (of hul gemagtigde verteenwoordigers) die geleentheid om hul saak te stel en enige relevante bewyse na vore te bring gegee. Partye het die reg om bewyse voor te lê en vrae aan ‘n ander partye te vra. ‘n Inspeksieverslag oor die stand van die woning kan ook bespreek word. Die Tribunaal sal verdaag om die bewyse te ondersoek en gee sy beslissing op dieselfde dag.

Indien u die eiendom deur middel van ‘n verhuringsgent verhuur het, moet die agent u behulpsaam wees met die oplossing van die probleem.

Indien u die regskoste wil aangaan, kan u ʼn prokureur spreek om die terminering van die huurkontrak te ondersoek en die huurders vir uitsetting te dagvaar.

Die adresse van die kantore van die verskillende huurtribunale op rekord is tans die volgende :

NOORDWES 018 384 6201
018 387 6056 Posbus 3190
Mbatho, 2735 2386 Robert Sobukwe Drive
Eenheid 1, Mbatho

JHB OOS 011 630 5035 Privaatsak X79
Marshall Town, 2107 1066 Corner Harrison,
Pritchardstraat, Johannesburg, 2000

PRETORIA 012 358 4403
012 358 4299 F
Kamer 215, Sanlam Plaza-Ooste,
285 Schoeman Str, Pretoria

CENTURION 012 358 3898
012 358 4299 F
Kamer C1 1ste Vloer
260 Basson Laan
Lyttelton, Centurion

KZN 031 336 5300
031 336 5226 Privaatsak x 9485
Durban, 4000 Toleram Huis 2, Aliwal Str
Durban, 4000

LIMPOPO 015 294 2000
015 295 8167 F Privaatsak x 9485
Polokwane, 0700 28 Market Str, 20 Avenue
Polokwane, 0699

OOS-KAAP 040 639 1769
040 609 5198 F Privaatsak 0035
Bisho, 5605 4de Vloer, Tyamzarshe gebou,
Bisho, 5605

NOORD-KAAP 053 830 9455
053 831 8016 F Privaatsak x 5005
Kimberley, 8300 Cecil Sussmanweg 9
Kimberley, 8301

WES-KAAP 021 483 9494
021 483 3511 F
086 010 6166 Privaatsak x 9083
Kaapstad, 8000 Grondvloer, Waalstraat 27 Str,
Kaapstad, 8000

MPUMALANGA 013 766 6200 Privaatsak X 11304
Nelspruit, 1200 Mpumalanga Provinsiale Gov
Gebou, 6 Gov Boulevard
Riverside Park, Nelspruit, 1200

VRYSTAAT 051 405 5034 Posbus 211
Bloemfontein, 9300 Lebogang St Andrews Str
Bloemfontein, 9300

* Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad.

19 Maart 2017


Lewer kommentaar

Slegs in Afrikaans

Los 'n antwoord

Alle velde moet ingevul word.

Teken In

Ek het nie 'n rekening nie. Ek moet een skep.


Ek het my wagwoord vergeet X

Registreer

Het jy reeds 'n profiel? Teken asseblief in.


X